57a Hypercalciemie, primaire hyperparathyreoidie          [Voorbeeld]


Onderzoek

PTH, Ca, fosf, albumine.

 

Onderbouwing

 • Hoog Ca+laag fosfaat bij hyperparathyreoidie (Kao 1982)
 • Hoog PTH. Bij hoog Ca (dd. Prim hyperparathyreoidie): FHH (ook: FBHH) familial hypocalciuric hypercalcemia. Hyperparathyreodectomie helpt niet. Afwijking in Ca-sensing receptor. Prevalentie 1:16000 (Gunn 2004).

DD Familiaire benigne hypercalciemie, familial.benign.hypercalcuric.hypercalcemia (FBHH) (PTH en Ca hoog) (parathyr.dectomie helpt niet!)

 • bij hyperparathyreoidie: denk aan MEN, prolactine, gastrine, cortisol, 5HIAA.
 • hoog Ca en PTH door lithium

 

Commentaar

 • Hoog calcium bij normale nierfunctie, albumine en PTH. Calcium kan artificieel verhoogd zijn als er te lang gestuwd is bij bloedafname. Mogelijk zijn daar aanwijzingen voor.
 • Eerder hypercalciemie, nu hoog-normaal calcium met laag-normaal fosfaat. Kan passen bij hyperparathyreoidie, overweeg bepalen van PTH.
 • Hypercalciemie met onderdrukt PTH, daarmee hyperparathyreoidie uitgesloten. Nierfunctie normaal. Cave andere oorzaak verhoogd calcium (misschien maligniteit).
 • Hoog calcium, bij deze uitslag zou PTH onderdruk moeten zijn. PTH hoog/normaal waarschijnlijk door nierfalen.
 • Cave familiaire benigne hypercalciemie, dan hoog calcium zonder klinische verschijnselen.
 • Hoog calcium, laag fosfaat en verhoogd PTH. Indien niet bekend (hier elektronisch verder geen relevante gegevens) is dit suspect voor een primaire hyperparathyreoidie. Advies verwijzing interne geneeskunde.
 • De meest voorkomende oorzaken voor hypercalciemie zijn hyperparathyroidie en een maligniteit. Advies herhaal dit onderzoek incl. PTH.
 • Hoog calcium en laag fosfaat, bij verhoogd PTH. Passend bij bekende hyperparathyreoidie.

 

Voorbeeld

Vrouw 60 jaar.
Toegevoegd: PTH, kreatinine, ureum, kalium, albumine, tot.eiw, fosfaat, Mg.