31 Nierfalen, PTH          [Voorbeeld]

Onderzoek

Kreatinine, MDRD, Ca, fosf, ureum, Na, K, evt. PTH bij verdenking sec. hyperparathyreoidie.

 

Onderbouwing

Standaard Diabetes Mellitus NHG. Bij klaring <60 ml/min ter overweging eenmalig consult nefroloog, <30 verwijzing aanbevolen.

Richtlijn NFK/DOQI. Bij patienten met een GFR 30-60 zou jaarlijks een PTH bepaling moeten worden gedaan. De richtwaarde voor PTH is 3,85-7,7 pmol/l 

Bij patienten met een GFR 15-30 zou elke 3 maanden een PTH bepaling moeten worden gedaan. De richtwaarde is dan 7,7-12,1 pmol/l

Bij patienten met een GFR <15/dialyse zou elke 3 maanden een PTH bepaling moeten worden gedaan met richtwaarde 16,5-33,0 pmol/l

Als de PTH te hoog is, moet vitamine D worden bepaald en indien <30 ng/ml, gesuppleerd.

Richtlijn (concept 2008) NICE. 13.1.6.2 R62 Calcium, phosphate and PTH should be measured in people with stage 4 and 5 CKD (GFR < 30 ml/min/1.73m2). The subsequent frequency of testing should be determined by the measured values and the clinical circumstances.

Hoog PTH bij laag Mg (de Jonge 1993)

Calcium-fosfaatproduct moet kleiner zijn dan 55mg2/dL2= 4,44 mmol2/L2 (Nolan 2005)

 

Commentaar

  • Verminderde nierfunctie (MDRD<30). Overweeg controle PTH (i.v.m. secundaire hyperparathyreoidie).
  • Verminderde nierfunctie met verhoogd PTH, passend bij secundaire hyperparathyreoidie bij nierfalen. PTH is wel/niet binnen de streefwaarde (Volgens de richtlijn van de National Kidney Foundation GFR 30-60 PTH <7,7, GFR 15-30 PTH <12,1).
  • Calcium-fosfaatprodukt is verhoogd.
  • Overweeg verwijzing internist/nefroloog voor behandeling gericht op regelen calcium-fosfaathuishouding.
  • Advies periodieke/jaarlijkse controle PTH.
  • Hoog kreatinine. Standaard Diabetes Mellitus NHG bij klaring <60 ml/min ter overweging eenmalig consult nefroloog, <30 verwijzing aanbevolen.
  • Kreatinine en PTH verhoogd, past bij een secundaire hyperparathyreoidie bij nierfalen. Indien klinisch geindiceerd overweeg verwijzing nefroloog.
  • Overweeg controle PTH ivm gestoorde nierfunctie en mogelijke secundaire hyperparathyreoidie.

 

Voorbeeld

Man 63 jaar.
Toegevoegd crp, tot.eiwit, albumine, Na, K, ureum, Ca, fosf, PTH, m-proteine